کنسانتره مجموعه ای متوازن و متراکم از انواع ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه و افزودنی های خوراکی ویژه می باشد که به منظور سهولت ساخت دان در کمترین زمان ممکن و کاهش هزینه های مربوط به خوراک، در مقیاس وسیع ساخته شده که مرغداران با استفاده از آن و تنها با افزودن غلات، کنجاله های پروتئینی مانند سویا، کربنات کلسیم و روغن جیره خود را تکمیل می نمایند.

تماس بگیرید
امتیاز قابل کسب : 0
امتیاز قابل استفاده : 0

| -1 | 0
جیره پیشنهادی با استفاده از کنسانتره­ 2/5 درصد آدان
 
مواد خوراکی 0 تا 10* روزگی 11 تا 20 روزگی 21 تا 30
روزگی
31 تا 40
روزگی
41 روزگی تا کشتار
کنسانتره 35 32 28 25 25
ذرت (8%) 562 616 648 676 690
کنجاله سویا (44%) 385 332 304 277 263
کربنات کلسیم یا پودر صدف 6 6 6 6 6
روغن سویا 10 12 12 14 14
نمک 2 2 2 2 2
جمع 1000 1000 1000 1000 1000
* بهترین حالت ممکن این است که تا سن 7 روزگی از سوپراستارتر ویژه استفاده شود و از روز 8 تا 10 جیره پیشنهادی 1 تا 10 روزگی استفاده گردد

آنالیز شیمیایی جیره های غذایی بر اساس کنسانتره 2/5 درصد آدان

 
 
مواد
 
       کنسانتره
 
جیره­ های پیشنهادی
0 تا 10
روزگی
11 تا 20
روزگی
21 تا 30
روزگی
31 تا 40
روزگی
41 روزگی تا کشتار
انرژی قابل متابولیسم Kcal/Kg 1500 2900 2985 3015 3060 3075
پروتئین خام % 15/8 22 20 19 18 17/5
متیونین قابل هضم % 9/17 0/61 0/57 0/54 0/485 0/48
متیونین + سیستئین قابل هضم % 9/35 0/92 0/85 0/79 0/742 0/73
لیزین قابل هضم % 1/74 1/13 1 0/94 0/87 0/73
ترئونین قابل هضم % 1/59 0/77 0/70 0/66 0/62 0/60
کلسیم % 17/3 0/96 0/89 0/8 0/74 0/73
فسفر قابل دسترس % 12 0/48 0/445 0/4 0/37 0/365
سدیم % 2 0/16 0/16 0/16 0/16 0/16
میزان مصرف: طبق فرمول ارائه شده
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.
بسته بندی: در کیسه های کامپوزیت 25 کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده کنسانتره:
مکمل ویتامینه و معدنی، متیونین، لیزین، ترئونین، والین، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، مونو و دی کلسیم فسفات، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، ذرت، سبوس گندم و افزودنی ­های مجاز گیاهی.
مرغ گوشتی

امتیاز کاربران به این کالا

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020