کنسانتره مجموعه ای متوازن و متراکم از انواع ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه و افزودنی های خوراکی ویژه می باشد که به منظور سهولت ساخت دان در کمترین زمان ممکن و کاهش هزینه های مربوط به خوراک، در مقیاس وسیع ساخته شده که مرغداران با استفاده از آن و تنها با افزودن غلات، کنجاله های پروتئینی مانند سویا، کربنات کلسیم و روغن جیره خود را تکمیل می نمایند.

تماس بگیرید
امتیاز قابل کسب : 0
امتیاز قابل استفاده : 0

| -1 | 0
جیره پیشنهادی با استفاده از کنسانتره­ 2/5 درصد آدان
 
مواد خوراکی 1 تا 10* روزگی 11 تا 24 روزگی 25 تا 39
روزگی
40 روزگی تا کشتار
کنسانتره 34 30 27 25
ذرت (8%) 556 585 626 666
کنجاله سویا (44%) 387 360 320 280
کربنات کلسیم یا پودر صدف 11 11 11 11
روغن سویا 10 12 14 16
نمک 2 2 2 2
جمع 1000 1000 1000 1000


* بهترین حالت ممکن این است که تا سن 7 روزگی از سوپراستارتر ویژه استفاده شود و از روز 8 تا 10 جیره پیشنهادی 1 تا 10 روزگی استفاده گردد

آنالیز شیمیایی جیره های غذایی بر اساس کنسانتره 2/5 درصد آدان

 
 
مواد
 
       کنسانتره
 
جیره­ های پیشنهادی
1 تا 10
روزگی
11 تا 24
روزگی
25  تا 39
روزگی
40 روزگی تا کشتار
انرژی قابل متابولیسم Kcal/Kg 1500 2900 2935 3000 3050
پروتئین خام % 15 22 21 19/5 18
متیونین قابل هضم % 8/25 0/59 0/55 0/5 0/474
متیونین + سیستئین قابل هضم % 9/1 0/95 0/89 0/83 0/78
لیزین قابل هضم % 4/05 1/32 1/24 1/12 1/01
والین قابل هضم % 0/2 1/04 0/99 0/83 0/78
ترئونین قابل هضم % 2 0/87 0/83 0/76 0/7
کلسیم % 14 1 0/94 0/88 0/84
فسفر قابل دسترس % 12 0/55 0/5 0/47 0/43
سدیم % 2 0/16 0/15 0/145 0/145
تعادل الکترولیتی meq/kg 870 265 250 230 210

 
میزان مصرف: طبق فرمول ارائه شده
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.
بسته بندی: در کیسه های کامپوزیت 25 کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده کنسانتره:
مکمل ویتامینه و معدنی، متیونین، لیزین، ترئونین، والین، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، مونو کلسیم فسفات، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، ذرت، سبوس گندم و افزودنی­ های مجاز گیاهی.
مرغ گوشتی

امتیاز کاربران به این کالا

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020