1396/10/05
مکمل معدنی گاو شیری
این مکمل شامل عناصر معدنی میکرو و ماکرو با قابلیت جذب بالا می باشد که درصد باروری و سیستم ایمنی را افزایش داده و تأثیر بسزایی در عملکرد و رشد حیوان دارد.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020