1396/10/05
پیش مخلوط پروتئینی گاو شیری 10 درصد پلاس
پیش مخلوط این کارخانه شامل یکسری مواد ریزمغذی می باشد که برای گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی مجهز به تأسیسات تولید خوراک و کارخانه های خوراک دام استفاده می شود.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020