1396/10/05
مکمل ویتامینه – معدنی 0/5 درصد مرغ مادر گوشتی سویه راس 308
سرعت زیاد رشد و نمو در جوجه های گوشتی که از مزایای آن ها به شمار می رود، برای پرورش دهندگان گله های مادر گوشتی، مشکلاتی را ایجاد نموده است زیرا افزایش سرعت رشد و توانایی تولید مثل دارای رابطه مستقیمی با یکدیگر نیستند. از آن جایی که در جوجه های گوشتی با افزایش سن، میزان مصرف خوراک و وزن نیز افزایش می یابد؛ بنابراین باید محرومیت از خوراک را برای نیمچه های مادر گوشتی از سنین اولیه و یا با شدت بیشتری در سنین بالاتر اعمال نمود.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020