1396/10/05
مکمل ویتامینه – معدنی 0/5 درصد مرغ گوشتی سویه کاب 500
جیره طیور گوشتی بایستی با توجه به سطح انرژی و مواد مغذی ضروری جهت تأمین سلامت و تولید مناسب فرموله شود و در صورتی که کیفیت مواد اولیه نامناسب باشد و یا فرمول جیره بالانس نباشد عملکرد گله ضعیف می شود. ویتامین ها و مواد معدنی از جمله ریزمغذی های ضروری در جیره محسوب می شوند چرا که ویتامین ها مواد آلی پیچیده ای هستند که به مقدار کم به خوراک اضافه گردیده و وجود آن ها جهت تنظیم متابولیسم و حفظ سلامتی، رشد و تولید طبیعی، تولید مثل و کاهش استرس ضروری می باشد.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020