1396/10/05
مکمل ویتامینه – معدنی 0/5 درصد مرغ گوشتی سویه راس 308
تولید مقرون به صرفه گوشت مرغ در گرو دستیابی به عملکرد خوب پرنده می باشد که برای حصول به بهترین سطح عملکردی در مرغ گوشتی راس ۳۰۸ علاوه بر مسائل مدیریتی و بهداشتی، توجه به تغذیه صحیح از اهمیت زیادی برخوردار است. مواد معدنی و ویتامین ها از جمله ریزمغذی هایی هستند که بدن پرنده برای انجام فرآیندهای طبیعی زندگی خود به آن ها نیاز دارد و در صورتی که در جیره ی غذایی طیور وجود نداشته باشند عوارض غیرقابل جبرانی را به دنبال خواهند داشت لذا تهیه جیره ی غذایی مناسب و کامل در پرورش صنعتی طیور بسیار مهم است.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020