1396/10/05
مکمل ویتامینه – معدنی 0/5 درصد شترمرغ
تغذیه در صنعت پرورش شترمرغ از اهمیت بالایی برخوردار است و مواد معدنی و ویتامین ها از جمله ریزمغذی هایی هستند که بدن پرنده برای انجام فرآیندهای طبیعی زندگی خود به آن ها نیاز دارد. بسیاری از ویتامین ها را باید به صورت مکمل به جیره شترمرغ اضافه کرد چرا که غلات و علوفه از نظر این مواد دچار کمبود هستند. تمام گونه های حیوانات به ماکرومینرال ها و میکرومینرال ها نیاز دارند. این مواد مغذی دارای عملکرد ساختمانی و متابولیسمی بوده و نقش مهمی در نگهداری، رشد و تولیدمثل حیوانات اهلی و نیز شترمرغ دارند.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020