1396/10/05
مکمل¬ ویتامینه – معدنی 0/5 درصد بوقلمون
در پرورش بوقلمون به روش صنعتی هزینه ی تأمین خوراک پرنده گاهی تا 70 درصد هزینه ی تولید را شامل می شود. از طرف دیگر با بکارگیری دستورالعمل های علمی و فنی در بخش تغذیه می توان بیشترین تولید و در نتیجه بالاترین سود را به دست آورد. اگر منظور بهره برداری بهینه از تمامی توان تولیدی حیوان باشد می بایستی جیره ی غذایی متعادل و متوازن شده در اختیار آن ها قرار گیرد. مواد معدنی و ویتامین ها از جمله ریزمغذی هایی هستند که بدن پرنده برای انجام فرآیندهای طبیعی زندگی خود به آن ها نیاز دارد.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020