1396/10/05
مکمل ویتامینه – معدنی 0/5 درصد بلدرچین
بلدرچین نیاز به جیره غذایی کامل دارد، اجزاء تشکیل دهنده جیره بلدرچین عبارتند از آب، پروتئین، کربوهیدرات، چربی، مواد معدنی و ویتامین ها که برای رشد مناسب، تولید و سلامتی پرنده لازم می باشند. ویتامین ها و مواد معدنی در تغذیه بلدرچین بسیار مهم می باشند بنابراین بایستی سطح معینی از آن ها برای پرنده فراهم شود.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020