شکل گیری جنگ اقتصادی میان دو قدرت صنعتی جهان، باعث شد تا چین از خریداری سویای امریکا اجتناب کند و درعوض، حجم بی سابقه ای از سویای برزیل را وارد کنند. چین بیش از 60 درصد سهم واردات سویای جهان را دارد و عدم واردات این کشور از امریکا منجر به سقوط قیمت ها در بازار شیکاگو به 10 سال گذشته شد.

صادرات بی سابقۀ 14-12 میلیون تن سویای برزیلی
معمولاً برزیل در چهارمین فصل سال حدود 3.7 میلیون تن سویا به چین صادرات دارد که این رقم در سال گذشته به 9 میلیون تن ارتقا یافت. در سال جاری، گفته می شود که واردکنندگان چینی رقم بیسابقۀ 14 – 12 میلیون تن از سویای برزیلی را برای ماه اکتبر-نوامبر رزرو کرده اند. در واقع می توان برزیل را پس از آرژانتین عنوان کرد که سویای داخلی گران قیمت به چین صادر می کند و در مقابل سویای ارزان قیمت از امریکا وارد می کند.

مسئلۀ پیچیدۀ عرضه و تقاضا در هند
بررسی جدید Rabonank نشان داده که هند با مسئلۀ پیچیدۀ عرضه و تقاضای کنجالۀ سویا مواجه است. افزایش تقاضا برای محصولات مرغداری منجر به افزایش مصرف سویا شده و انتظار می رود که این روند تداوم یابد. بنابر این گزارش، مصرف کنجالۀ سویا در سال 2017 بر روی رقم 5.4 میلیون تن ثابت ماند که در مقایسه این رقم در دهۀ قبل، 800 هزار تن بود.  

مصرف سویای هند در سال 2025 میلادی فراتر از رقم 9.5 میلیون تن می رود
Rohit Dhanda
تحلیل گر غلات و دانه های روغنی اذعان دارد: انتظار می رود با رشد مصرف سالانۀ 7 درصدی ، مصرف سویا در سال 2025 میلادی فراتر از رقم 9.5 میلیون تن خواهد رفت. وی افزود: "رشد صنعت مرغداری منجر به افزایش متناسب مصرف کنجالۀ سویا در داخل کشور شد چرا که کنجالۀ سویا منبع اصلی پروتئین خوراکی طیور است. صرف نظر از امکان ادغام کنجالۀ سویا با کنجالۀ سایر دانه های روغنی، تقویت خوراک کامپاند با اسیدهای آمینه به عنوان منبع پروتئین به جای کنجالۀ سویا نیز گزینۀ دیگریست که تاکنون در بازار هند نتوانسته توسعه یابد. بنابراین، Rabobank پیش بینی می کند که صنعت مرغداری هند همچنان در آیندۀ نزدیک وابستۀ کنجالۀ سویا به عنوان منبع اصلی پروتئین باقی بماند. افزایش تقاضای داخلی برای کنجالۀ سویا می تواند منجر به ثبات بهای سویای داخلی گردد که این مسئله قطعاً برای کشاورزان هندی جذابیت خواهد داشت."

واردات سویای ارگانیک
شاید یکی از مسائلی که نیاز به دخالت از سوی دولت هند دارد این باشد که آیا دانۀ سویای ارگانیک و غیراصلاح نژادی وارد کنیم یا نه؛ که البته تاکنون نیز تمایلی به این اقدام نبوده است اما طبق گزارشات سازمان جهانی غلات، تنها 12 درصد سویای جهان ماهیتی ارگانیک و اصلاح نشده دارند (که از آن جمله تولیدات داخلی هند نیز شامل آن می گرد).
ITPNews
12 مهر 1397 مدير سايت 106
0 رای

برچسب ها :

آمار، سویا، جهان
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020