وزیر کشاورزی و تغذیه آلمان طی دیداری که از دانشگاه Leipzig آلمان داشت از محققین این دانشگاه خواست به منظور خاتمه دادن به کشتار طیور نر در پرورش مرغ تخمگذار تا پایان سال 2016 میلادی، به دنبال یافتن شیوه ای برای تشخیص جنسیت جنین جوجه ها در درون تخم مرغ باشند. 
آقای Christian Schmidt وزیر کشاورزی و تغذیه آلمان در دیدار هفتۀ گذشته خود از این دانشگاه از پیشرفت محققین در این زمینه بسیار خشنود گشت و اعلام کرد که به منظور هرچه بیشتر عملی شدن این تحقیقات و ورود به بازار ، بودجۀ اختصاص یافته را نیز افزایش می دهد. 
به دنبال دیدار از آزمایشگاه این دانشگاه ، آقای Schmidt اعلام کرد تا پایان سال 2016 میلادی بایستی نمونه های اولیۀ سیستم های تشخیص جنین در درون تخم مرغ نطفه دار 3 روزه و دسته بندی آنها به طور اتوماتیک و بر اساس جنسیت ارائه شود. 
وی افزود با در نظر گرفتن اینکه سالانه در حدود 45 میلیون پرنده فقط به این خاطر که جنسیت مورد نظر را ندارند کشته می شوند هنگامیکه چنین سیستمی در جوجه کشی ها در دسترس قرار گیرد، دیگر نیازی به کشتار طیور نر نخواهد بود – کشتاری  که هم به لحاظ قوانین مربوط به رفاه حیوان و هم از نظر اخلاقی اشتباه است.
آقای Schmidt عنوان کرد : "ما می خواهیم که در زمینۀ رفاه طیور تخمگذار در اروپا پیشتاز باشیم و تصور میکنم به اهداف خود هم بسیار نزدیک شده ایم؛ در صورت تداوم همکاری بخش مربوطه کشتار طیور نر تا سال 2017 میلادی به پایان خواهد رسید."
یکی از محققین اذعان داشت در تشخیص جنین در درون تخم مرغ از اشعۀ نزدیک به مادون قرمز طیفی (NIR) استفاده می شود که قابلیت تشخیص جنین در تخم مرغ نطفه دار 72 ساعته را دارد. مرحلۀ بعدی بهینه سازی و اتوماتیک کردن NIR است ضمن اینکه نباید هیچگونه آسیبی به جنین ماده برسد.
در واقع در شیوۀ جدید تشخیص جنسیت جنین ، از سایز متفاوت کروموزوم موجود در جنین نر وماده بهره گیری می شود.
19 فروردین 1394 مدير سايت 616
2 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020