معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: هیچ مشکلی در تأمین مرغ شب عید و بعد عید وجود ندارد.
سید محمد جعفری اظهار داشت: با توجه به این که بازار شب عید را وزارت جهاد کشاورزی تنظیم می‌کند، جهاد کشاورزی مازندران هم متعهد شده امسال مرکبات شب عید 30 استان کشور را تأمین کند که تاکنون حدود 12 هزار تن به استان‌های مقصد حمل شده و مابقی در حال حمل و بارگیری به استان‌های مقصد است.
وی از توزیع مرغ منجمد با قیمت 5 هزار و 500 تومان خبر داد و گفت: مرغ منجمد ذخیره شده در شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت کیلویی 5 هزار و 100 تومان از درب سردخانه تحویل و با قیمت 5 هزار و 500 تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

کاهش قیمت 400 تومانی مرغ منجمد به دلیل افزایش تقاضا

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: به دلیل این که در ایام پایانی سال تقاضا افزایش می‌یابد برای رفاه مردم سعی کردیم قیمت مرغ منجمد را 400 تومان کاهش دهیم.
جعفری از توزیع مرغ 5 هزار و 500 تومانی در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم بهاره و میادین و فروشگاه‌های زنجیره ای خبرداد و اظهار داشت: وضعیت بازار به جهت توزیع مرغ در راستای تنظیم بازار شب عید مناسب است.
وی افزود: در حال حاضر مقدار زیادی مرغ منجمد با قیمت مناسب در حال توزیع است و به میزان مصرف مردم ذخیره شده است و هیچ مشکلی در تأمین مرغ شب عید و بعد از عید در کشور و مازندران وجود ندارد.

فرمانداران هماهنگی لازم را با جهاد کشاورزی برای عرضه مرغ داشته باشند

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: بیش از 140 هزار تن مرغ در کشور و 13 هزار تن در مازندران برای مصرف کنندگان ذخیره سازی شده است.

بازگرداندن قیمت مرغ گرم به کمتر از هفت هزار تومان

جعفری از فرمانداران خواستار شد برای تنظیم بازار گوشت مرغ هماهنگی لازم را جهت عرضه بیشتر با سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل پشتیبانی امور دام داشته باشند.
وی افزود:فروش گوشت مرغ بیش از هفت هزار تومان مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی با شرایط و امکانات بهره برداران نیست و تمام تلاش وزارات جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی مازندران بازگرداندن قیمت مرغ گرم به کمتر از هفت هزار تومان است.
19 فروردین 1394 مدير سايت 275
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020