طبق آخرین تحقیقات به عمل آمده در دانشگاه Chalmers سوئد ، مصرف بیشتر گوشت مرغ و تخم مرغ به جای گوشت گاو بر روی بهبود وضعیت آب و هوای زمین تأثیرگذار خواهد بود.  
طی 20 سال اخیر ، مصرف سرانۀ گوشت گاو در اروپا تا 50 درصد افزایش یافته با اینحال هنوز به مصرف سرانۀ امریکا نرسیده است . 
اخیراً یکی از محققین در تحقیقات خود اذعان داشته مصرف رژیم غذایی گیاهی تنها راه برای کاهش ساطع شدن گازهای گلخانه ای نیست بلکه جایگزینی مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ به جای گوشت گاو و همچنین کاهش مصرف شیر و پنیر نیز به بهبود شرایط آب و هوایی زمین کمک کننده است. 
وی در این زمینه اظهار داشت : "حتی آن دسته از مصرف کنندگان که رژیم غذایی غنی از پروتئین به همراه گوشت مرغ مصرف می کنند (کربوهیدرات پایین با چربی بالا) از آن دسته که رژیم غذایی گیاهی به همراه مقدار فراوانی لبنیات مصرف می کنند تأثیر بهتری در شرایط جوی دارند." 
در مقایسۀ پرورش طیور و دام ، مساحت مورد نیاز برای پرورش دام آنچنان متفاوت و بزرگتر است که متعاقباً آزاد شدن گازهای گلخانه ای نیز بیشتر است و شکی نیست که در پرورش طیور رد پای کمتری از کربن دیده می شود. 
همچنین دام به خوراک بیشتری نیز نیاز دارند و با نشخوار کردن گاز متان آزاد می کنند. از سوی دیگر، جنگل ها نیز در راه توسعۀ بیشتر دامداری و تغذیۀ دام از بین می روند که این خود عامل مؤثری در وضعیت آب و هواست.
بنابراین تغییر رژیم غذایی به نظر می رسد مناسبترین راه برای کاهش تأثیرات تغذیه بر روی وضعیت آب و هوایی باشد. 
19 فروردین 1394 مدير سايت 300
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020