۱- تلاش برای دور شدن از سایر پرنده ها
۲- حرکت به نقاط خنک تر سالن و قرار دادن بدن در مقابل جریان هوا
۳- بالا گرفتن بال ها و دور کردن آن از بدن و در معرض هوا قرار دادن نقاط کم پر بدن
۴- در ابتدا، له له زدن به آرامی
۵- کاهش تحرک و فعالیت
۶- کاهش مصرف خوراک
۷- افزایش مصرف آب
۸- گشاد شدن رگ های سطحی که موجب تیرگی پوست می شود و کاهش جریان خون در اندام های درونی
۹- له له زدن شدید

اثرات فیزیولوژیکی استرس گرمایی
بدن پرنده با تغییرات رفتاری و فیزیولوژیکی تلاش می کند دفع گرما را افزایش دهد. این تغییرات شامل افزایش دفعات و شدت تنفس، افزایش کورتیکو استروئید ها، تغییر در هورمون های تولید مثلی و هورمون های غده تیروئید می باشد. نتیجه نهایی این تغییرات افزایش سطح قند خون، کاهش سوخت و ساز چربی ها، کاهش اشتها، کاهش پروتئين سازی بدن، کاهش رشد،کاهش ایمنی و کاهش تولید است. بررسی ها نشان داده اند که استرس گرمایی موجب کاهش مصرف خوراک به میزان ۱۶٫۴ درصد، کاهش وزن به میزان ۳۲٫۶ درصد و افزایش ضریب تبدیل غذایی به میزان ۲۵٫۶ درصد می گردد. به عبارت دیگر حدود ۳۰ درصد هزینه بیشتر و حدود ۱۶ درصد درآمد کمتر نتیجه استرس گرمایی حاد است.
نویسنده مقاله :
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله :
27 مرداد 1397 مدير سايت 110
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020