- از نظر ارزش غذایی ملاس در حدود 67% ارزش غلات را دارد و اگر با علوفه خشبی کم ارزش مخلوط شود، تقریباً معادل آنها ارزش غذایی دارد.

- قیمت ملاس از غلات پایین‌تر است.

- در دام‌هایی که دچار یبوست هستند، می‌توان از ملاس بعنوان یک ملین استفاده کرد.

- در تهیه غذاهای کنسانتره، افزودن ملاس ماهیت گرد و خاکی آنها را از بین می‌برد.

- در تهیه پلت از غذاهای آردی شکل، ملاس موجب چسبندگی ذرات شده و قوام پلت را زیاد می‌کند.

- استفاده از ملاس همراه با علوفه خشبی کم ارزش موجب افزایش خوش خوراکی آنها می‌شود و در نتیجه مصرف حیوانات افزایش می‌یابد.

- جهت کاهش غبار و ذرات ریز در جیره غذایی.

- بعنوان ماده چسبناک در تهیه پلت.

- جهت تحریک فعالیت میکرو ارگانیسم‌های شکمبه.

- برای تأمین فاکتورهای ناشناخته.

- بعنوان حامل NPN و ویتامین‌ها در مکمل‌های مایع.

- در مورد ملاس نیشکر بعنوان منبع میکروالمنتها.

- در جیره نشخوارکنندگان مقدار ملاس 10-15% جیره محدود می‌شود، بیش از 15% در جیره سبب بد شکل شدن غذا می‌شود، بطوریکه سبب ناراحتی دستگاه گوارش می‌گردد و فعالیت میکروبی شکمبه را مختل می‌سازد.
نویسنده مقاله :
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله :
17 مرداد 1397 مدير سايت 122
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020